Vuoden 2015 vakuutusmaksuja

16.11.2014

Työeläkemaksut vuonna 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2015 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2015 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,00 prosenttia palkasta. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,70 ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2015 keskimäärin 18,00 prosenttia.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 23,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,20 prosenttia.

Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2015 

Valtioneuvosto on vahvistanut sairausvakuutusmaksujen vuoden 2015 maksuprosentit. 

Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on ensi vuonna 1,32 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,49 prosenttia. Molemmat maksut pysyvät siis vuoden 2014 tasolla.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,08 prosenttia, ja palkansaajien sekä yrittäjien päivärahamaksu 0,78 prosenttia palkasta tai työtulosta. Molemmat maksut laskevat 0,06 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus pysyy vuoden 2014 tasolla ja on 0,13 prosenttia.

03.12.2018Huijausviestejä liikkeellä
01.08.2018Olemme muuttaneet
07.02.2018Aloitamme toiminnan myös Turussa
15.01.2017Ensimmäinen tilinpäätös valmis
15.09.2016Nimen ja osoitteen muutos
16.11.2014Vuoden 2015 vakuutusmaksuja
03.02.2014Sata-Hämeen Tilitaidolle ja Seiroxille uusi omistaja
04.01.2014Vuoden 2014 tärkeitä lukuja