Lomakausi alkaa!

6 huhtikuun, 2022

Jos tarkkoja ollaan, niin eihän se olekaan lomakausi, joka alkaa, vaan uusi lomanmääräytymiskausi. Loma, lomapalkka, lomapäiväkertymä… mitä näitä onkaan, ja onko niillä väliä? Katsotaanpa näitä käsitteitä ja niiden merkitystä yritystoiminnalle vähän tarkemmin.

Lähdetään liikkeelle ajankohtaisesta asiasta eli lomanmääräytymiskauden alkamisesta. Lomanmääräytymiskausi on aina 1.4. – 31.3. Tänä aikana työntekijöille kertyy lakisääteistä palkallista loma-aikaa 2 tai 2,5 päivää per kuukausi (ensimmäisenä työvuonna 2 päivää, siitä eteenpäin 2,5 päivää), tätä nimitetään lomapäiväkertymäksi.

Lomapäiväkertymää vähennetään pääasiassa pitämällä lomaa. Sitä voidaan pitää toukokuun ja syyskuun välisenä aikana kesälomana ja yksi viikko nk. talvilomana lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Lomapalkka, mikä se on?

Koska loma on palkallista, tarvitaan myös säännöt loma-ajan palkan laskemiseen. Tästä käytetään nimeä lomapalkka. Tavallisen kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan yleensä jakamalla kuukausipalkka 25:llä ja kertomalla kertyneiden lomapäivien määrällä. Useimmissa työsuhteissa tämä tuottaa jokseenkin saman kuukausipalkan kuin muutenkin.

Tuntipalkkaisen lomapalkka lasketaan puolestaan ottamalla 9 % tai 11,5 % vuoden aikana maksetuista palkoista, tämäkin tuottaa jokseenkin keskiansion mukaisen palkan loma-ajalle.

Loma sinänsä on lakisääteinen, mutta esimerkiksi lomapalkan maksussa on paljonkin yrityskohtaisia eroja. Yrityksen taloushallinnon kannalta onkin tärkeää pitää huolta lomiin liittyvien kustannusten oikeasta kirjaamisesta ja asianmukaisesta varautumisesta niiden maksamiseen.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää lomiin liittyvien taloushallinnon asioiden suunnittelusta ja vaihtoehdoista yrityksellesi? Asiantuntijamme auttavat mielellään, ole yhteydessä!