Loma, lomapalkka, lomapäiväkertymä, lomanmääräytymiskausi… mitä ne ovat?

5 huhtikuun, 2024
Loma, lomapalkka, lomapäiväkertymä, lomanmääräytymiskausi. Tilisi, taloushallinto, tilitoimisto

Ainahan se on mielessä… loma, nimittäin. Hyvä niin, sillä loma on yrittäjällekin tärkeä osa palautumista. Lomiin liittyy oma lainsäädäntönsä, joka yrityksen taloushallinnossa täytyy ottaa huomioon. Tilitoimisto auttaa yrityksiä henkilöstön palkanmaksun ja kirjausten tekemisessä, mutta perusteet on hyvä olla tiedossa. Tässä blogissa katsomme muutamaa perusasiaa.

Maalis-huhtikuun taitteeseen liittyy ajankohtaisesti lomanmääräytymiskauden päättyminen ja alkaminen, joka on aina 1.4. – 31.3. Lomanmääräytymiskauden aikana työntekijälle kertyy lakisääteistä palkallista loma-aikaa 2 tai 2,5 päivää per kuukausi. Työntekijän ensimmäisenä työvuonna yrityksen palveluksessa sitä kertyy 2 päivää, ja tätä seuraavina vuosina 2,5 päivää. Tätä nimitetään lomapäiväkertymäksi.

Kertynyttä lomaa työntekijä vähentää yleensä pitämällä lomaa. Lomaa voidaan pitää toukokuun ja syyskuun välisenä aikana kesälomana sekä lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana yksi viikko talvilomana.

Loma on palkallista

Loma-ajan palkan, eli lomapalkan laskentaan on säännöt. Tarkastelemme tässä blogissa kahta yleisintä tapausta, eli tavallisen kuukausipalkkaisen työntekijän ja tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkkaa.

Kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka 25:llä ja kertomalla kertyneiden lomapäivien määrällä. Useimmissa työsuhteissa tämä tuottaa jokseenkin saman kuukausipalkan kuin muutenkin.

Tuntipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan puolestaan ottamalla 9% tai 11,5% vuoden aikana maksetuista palkoista. Tässäkin tapauksessa tullaan lähelle tyypillistä keskiansion mukaista palkkaa loma-ajalle.

Vaikka loma onkin lakisääteinen, kannattaa huomata, että tässä blogissa esitettyjen tapausten lisäksi asiassa on paljon yksityiskohtia ja yrityskohtaisia eroja. Tärkeintä on, että lomiin liittyvät kustannukset kirjataan oikein ja niihin varaudutaan asianmukaisesti yrityksen taloushallinnossa.

Tilisin asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi suunnittelemaan ja ylläpitämään asianmukaista lomapalkkojen järjestelmää. Ota yhteyttä, ja puhutaan lisää!

Riku Ryödi
Riku Ryödi
040 5033 923
riku.ryodi@tilisi.fi